Jak rezervovat?

Víceúčelové hřiště

Rezervace je možné provést u správce hřiště: Marek Póč, tel. č. 775 208 617. V nepřítomnosti správce: Miroslav Žáček, tel. č. 733 625 292 nebo Martin Rameš, tel. č. 602 942 483.

Zájemci s rezervací akceptovanou správcem mají při využívání hřiště vždy přednost před zájemci bez akceptované rezervace. V případě, že o využívání hřiště požádá více zájemců, mají přednost občané s trvalým bydlištěm v obci Olomučany. U ostatních zájemců ti, kteří požádají jako první.


© 2018 - 2021 Olomučany.cz