Ceník pronájmu Kulturního centra

Ceník platný od 01.03.2023. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Využití (činnost)

Cena za půjčení

na  24 hodin

Snížená cena pro místní občany za půjčení

na 24 hodin

Komerční využití sálu vč. přísálí (taneční zábavy, koncerty aj. za účelem zisku mimo topnou sezonu)

8.000,-

6.000,-

Komerční využití sálu vč. přísálí (taneční zábavy, koncerty aj. za účelem zisku během topné sezóny)

9.000,-

7.000,-

Soukromé využití sálu vč. přísálí mimo topnou sezonu

5.000,-

4.000,-

Soukromé využití sálu vč. přísálí během topné sezony

6.000,-

5.000,-

Soukromé využití pouze přísálí s barem mimo topnou sezonu

2.000,-

1.500,-

Soukromé využití pouze přísálí s barem během topné sezony

2.500,-

2.000,-

 

 

 

Půjčení ubrusu (cena za 1 ks)

35,-

35,-

 

 

 

Využití (činnost)

Cena za hodinu

Snížena cena pro místní občany za hodinu

Zájmové aktivity občanů (např. cvičení aj.)

200,-

150,-

 

Cena za půjčení je stanovena v délce 24 hodin a to nejpozději do 12:00 hodin následujícího dne. Topná sezona trvá od října do dubna.

V případě ztráty či rozbití majetku bude škoda uhrazena nájemcem dle platného ceníku.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek pronájmu.

Provozovatel si vyhrazuje právo vybírat vratnou kauci na základě sepsání rezervačního listu.

Spolky pořádající akce pro veřejnost nájem neplatí, platí půjčení ubrusů.

 

 

Ceník byl projednán a schválen radou obce Olomučany 15.2.2023 s účinností od 1.3.2023


© 2018 - 2024 Olomučany.cz